2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_b atamana_golovatogo srednefontanskya_storona_a trc_rivera_storona_b zhitormirskaya_storoga_storona_b_0 2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_a trc_rivera_storona_a zhitomirskaya_storona_storona_a_0 dalnickiy_pereezd_storona_b_0 sitilayt_1 111 sitilayt_2 dalnickiy_pereezd_storona_a_0 srednefontanskaya_storona_b