povorot_na_rybnyy_port_i_na_ilichyovsk srednefontanskaya_storona_b 2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_b zhitormirskaya_storoga_storona_b_0 zhitomirskaya_storona_storona_a_0 sitilayt_2 atamana_golovatogo 2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_a trc_rivera_storona_b srednefontanskya_storona_a dalnickiy_pereezd_storona_a_0 dalnickiy_pereezd_storona_b_0 111 sitilayt_1