zhitormirskaya_storoga_storona_b_0 trc_rivera_storona_b sitilayt_1 sitilayt_2 srednefontanskya_storona_a 2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_a 2-oy_km__tiraspolskogo_shosse_storona_b trc_rivera_storona_a srednefontanskaya_storona_b dalnickiy_pereezd_storona_a_0 111 dalnickiy_pereezd_storona_b_0 atamana_golovatogo zhitomirskaya_storona_storona_a_0